miércoles, 1 de marzo de 2017

CUERPOS VULNERABLES HABITADOS DE INFINITO

     Nuestro cuerpo, concebido y crecido en el cuerpo de Madre-Tierra; engarzado en la familia biótica de todos los seres vivos; cuidado y cultivado con amor (aunque no siempre); alimentado y medicado abusivamente por gigantescos negociantes; dependiente de una organización social desgraciadamente desequilibrada, que divide a los cuerpos en mimados y atontados por el lujo o torturados y degradados por hambre y otras violencias; lugar de la exclusión y del dolor, pero también de la acogida y la alegría; malinterpretado y negado, pero también afirmado e incluso glorificado.
    Lugar en que la materia, tras largo y complejo camino, florece como consciencia de unidad con todo.
    Recuperar el cuerpo es volver a nuestra casa-base y desde ahí ecocentrarnos en la amorosa urgencia de la sobrevivencia planetaria.
    El cuerpo, hecho de todos los materiales de la Tierra y de la Vida, y también del deseo esencial de profundidad ilimitada.


Nuestro cuerpo, vulnerable, sí, pero habitado de infinito.


                 Gure gorputza, hauskorra, bai, baina infinitoak betea.

GORPUTZ HAUSKORRAK INFINITOAK BETEAK

      Gure gorputza: Ama-Lurrarengandik dator eta berak haziarazten du; bizi den guztiaren familiari lotuta, maitasunez zaindu eta landu egiten dugu (beti ez, ordea); merkatari erraldoiek gehiegikeriaz elikatzen eta medikatzen dute; tamalez, zorigaitzeko gizarte eraikuntza baten mendekoa: bere eraginez, gorputz batzuk luxuak mimatuta eta ergelduta eta, gehienak, goseak eta beste biolentzia batzuk torturatuta eta degradatuta garatzen dira; bazterketaren eta minaren lekua, eta harrera eta alaitasunarena ere; gaizki ulertua eta ukatua, baina baita aldarrikatua eta, areago, goraipatua ere.
      Gorputzon baitan materiak, bide luze eta konplexua eginda, osotasunarekin bat izatearen kontzienzia bezala loratzen du.
      Gorputza berreskuratzea etxera itzultzea da, eta, bertan oinarrituak, amodiozko premia den planetaren biziraupenari ekitea.
      Gorputza, Lurraren eta Bizitzaren material guztiez gain, mugagabeko sakontasunaren funtsezko desioak egina.